Jadów

wtorek, 22 czerwca 2021

Dąb Pamięci dla aspiranta Konstantego Piotrowskiego

 20 czerwca na terenie należącym do Filii Biblioteki Publicznej Gminy Jadów w Sulejowie posadzony „Dąb Pamięci”. Drzewo ma przypominać asp. Konstantego Piotrowskiego, urodzonego w 1891r. w Kątach Sulejowskich (obecnie Krawcowizna), syna Michała i Katarzyny z domu Gmur. Jako ochotnik brał udział w wojnie z sowietami w 1920 roku. Po ukończeniu szkoły policyjnej rozpoczął w 1925 roku służbę w policji państwowej, pracował w kilku komisariatach policyjnych na terenie powiatu radzymińskiego. Od 1938 roku pracował w komisariacie policji w Tłuszczu. Zmobilizowany po wybuchu wojny w 1939 roku walczył na terenach wschodnich Rzeczpospolitej. Po wkroczeniu Rosjan do Polski, po 17 września 1939 dostał się do niewoli w Twerze. Wiosną 1940 roku został zamordowany w Miednoje.

W uroczystości udział wzięli: Konrad Rytel – Radny Województwa Mazowieckiego oraz Przewodniczący Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, Adam Kopczyński – Przewodniczący Wołomińskiej Wspólnoty Samorządowej, Dziekan Dekanatu Jadowskiego – Ks. Bogdan Lewiński, Proboszcz Parafii w Sulejowie- Ks. Józef Rutkowski , Dariusz Kokoszka – Wójt Gminy Jadów, Marzena Ołdak- Radna Gminy Jadów, Zofia Chojecka – Radna Gminy Jadów i Sołtys Sulejowa, Sylwia Tryc – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Jadów, Karolina Matlińska z Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego oraz mieszkańcy Sulejowa.
Wydarzenie rozpoczęło się mszą św. W kościele parafialnym w Sulejowie. Następnie zebrani udali się na plac obok Filii BPGJ w Sulejowie, gdzie posadzono dąb pamięci. Ks. Proboszcz - Józef Rutkowski poświęcił „Dąb Pamięci” oraz pamiątkową tablicę, a dyrektor biblioteki – Sylwia Tryc odczytała własnoręcznie spisany przez asp. Konstantego Piotrowskiego życiorys. Dokument dzięki uprzejmości Tadeusza Izbickiego został udostępniony ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego.
Przedsięwzięcie odbyło się z Inicjatywy w ramach programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”, który zakłada posadzenie „Dębów Pamięci”, upamiętniających konkretne osoby, ofiary zbrodni Katyńskiej. Jest to już 5 Dąb Pamięci w gminie Jadów.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dzięki grantowi z PSE w Jadowie mamy tablicę multimedialną

  Z ogromną przyjemnością oddajemy do użytkowania multimedialną tablicę. Na chwilę obecną dostępne są w niej opisy zabytków i wystawy histor...