Jadów

wtorek, 22 czerwca 2021

Dąb Pamięci dla aspiranta Konstantego Piotrowskiego

 20 czerwca na terenie należącym do Filii Biblioteki Publicznej Gminy Jadów w Sulejowie posadzony „Dąb Pamięci”. Drzewo ma przypominać asp. Konstantego Piotrowskiego, urodzonego w 1891r. w Kątach Sulejowskich (obecnie Krawcowizna), syna Michała i Katarzyny z domu Gmur. Jako ochotnik brał udział w wojnie z sowietami w 1920 roku. Po ukończeniu szkoły policyjnej rozpoczął w 1925 roku służbę w policji państwowej, pracował w kilku komisariatach policyjnych na terenie powiatu radzymińskiego. Od 1938 roku pracował w komisariacie policji w Tłuszczu. Zmobilizowany po wybuchu wojny w 1939 roku walczył na terenach wschodnich Rzeczpospolitej. Po wkroczeniu Rosjan do Polski, po 17 września 1939 dostał się do niewoli w Twerze. Wiosną 1940 roku został zamordowany w Miednoje.

W uroczystości udział wzięli: Konrad Rytel – Radny Województwa Mazowieckiego oraz Przewodniczący Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, Adam Kopczyński – Przewodniczący Wołomińskiej Wspólnoty Samorządowej, Dziekan Dekanatu Jadowskiego – Ks. Bogdan Lewiński, Proboszcz Parafii w Sulejowie- Ks. Józef Rutkowski , Dariusz Kokoszka – Wójt Gminy Jadów, Marzena Ołdak- Radna Gminy Jadów, Zofia Chojecka – Radna Gminy Jadów i Sołtys Sulejowa, Sylwia Tryc – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Jadów, Karolina Matlińska z Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego oraz mieszkańcy Sulejowa.
Wydarzenie rozpoczęło się mszą św. W kościele parafialnym w Sulejowie. Następnie zebrani udali się na plac obok Filii BPGJ w Sulejowie, gdzie posadzono dąb pamięci. Ks. Proboszcz - Józef Rutkowski poświęcił „Dąb Pamięci” oraz pamiątkową tablicę, a dyrektor biblioteki – Sylwia Tryc odczytała własnoręcznie spisany przez asp. Konstantego Piotrowskiego życiorys. Dokument dzięki uprzejmości Tadeusza Izbickiego został udostępniony ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego.
Przedsięwzięcie odbyło się z Inicjatywy w ramach programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”, który zakłada posadzenie „Dębów Pamięci”, upamiętniających konkretne osoby, ofiary zbrodni Katyńskiej. Jest to już 5 Dąb Pamięci w gminie Jadów.


poniedziałek, 21 czerwca 2021

prof. Włodzimierz Stefan Suleja - Instytut Pamięci Narodowej oraz Sylwia Tryc -dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Jadów w audycji Eureka

 Zachęcamy do wysłuchania audycji Eureka dotyczącej Mariana Karczewskiego. W audycji oprócz prof. Włodzimierza Suleji oraz Sylwi Tryc- Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Jadów udział wzięli mieszkańcy gminy Jadów.

Poniżej link do strony na której umieszczone zostało nagranie zrealizowane przez Polskie Radio:

środa, 16 czerwca 2021

Wystawa dotycząca książki "Czy można zapomnieć? Wspomnienia z lat wojny 1939-1945".Marian Karczewski urodził się 26 grudnia 1921 r. Dzieciństwo i młodość spędził w Zawiszynie, gdzie zastała go wojna. Wrześniowy exodus 1939 r., a następnie czas konspiracji, niemieckiego więzienia i pobytu w hitlerowskich obozach: Gross-Rosen, Mittelbau-Dora i Bergen-Belsen, opisał w znakomitej literacko, a zarazem wiernie ukazującej tamtą rzeczywistość, książce „Czy można zapomnieć ? Wspomnienia z lat wojny 1939-1945”. Książka została wydana w 1969 roku.
Z okazji 100 rocznicy urodzin Karczewskiego Instytut Pamięci Narodowej wznowił wydanie książki uzupełnionej o usunięte w I wydaniu przez cenzurę fragmenty. Nowe wydanie wzbogacone zostało również o przypisy, które opracował prof. dr hab. Włodzimierz Suleja.
15 czerwca 2021r. W Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie odbyło się spotkanie promujące książkę. Wydarzenie rozpoczął Dariusz Kokoszka -Wójt Gminy Jadów, który powitał zebranych gości. Spotkanie poprowadził prof. Włodzimierz Suleja. Następnie o osobie Mariana Karczewskiego i pracach nad drugim wydaniem książki opowiadali Senator Stanisław Karczewski – bratanek autora oraz Adam Bala – historyk i współinicjator II wydania. O towarzyszącej wydarzeniu wystawie opowiedziała jej autorka Sylwia Tryc- Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Jadów. Głos zabrali również zaproszeni goście: Senator Maria Koc, Burmistrz Łochowa – Robert Gołaszewski, Członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej – Cezary Jurkiewicz, Jerzy Kosiorek- Dyrektor PGE Wyszków, Franciszek Dragan – przyjaciel Mariana Karczewskiego.
Spotkanie zakończyło się odtworzeniem fragmentu audycji radiowej „Ostatni transport z Pawiaka” podczas której Marian Karczewski odpowiedział na pytanie dlaczego nie może zapomnieć. Przywołanie po latach głosu autora książki wywołało u wielu osób wzruszenie i było doskonałym podsumowaniem całego wydarzenia.
Wydarzenie było transmiotowane przez IPN, zachęcamy do obejrzenia nagrania.


 Zachęcamy również do wysłuchania audycji Eureka dotyczącej Mariana Karczewskiego. W audycji oprócz prof. Włodzimierza Suleji oraz Sylwi Tryc- Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Jadów udział wzięli mieszkańcy gminy Jadów.

Poniżej link do strony na której umieszczone zostało nagranie zrealizowane przez Polskie Radio:

Wystawa 

Dzięki grantowi z PSE w Jadowie mamy tablicę multimedialną

  Z ogromną przyjemnością oddajemy do użytkowania multimedialną tablicę. Na chwilę obecną dostępne są w niej opisy zabytków i wystawy histor...